Normes i calendari “Lliga Ultra”

18 Febrer Mallorca 5.000 1.200 punts
25 Març Formentera All Round 800 punts
09 Abril Mallorca Desert 700 punts
20 Maig Camí Cavalls Nord 1.200 punts
01 Desembre Tramuntana Travessa 1.800 punts + Campionat de Balears
 02 Desembre Mitja Travessa 900 punts


Per tal de completar la Lliga Ultra, s’han d’acabar 3 curses.

Segons el reglament de la FBME la puntuació de cada atleta a una cursa està en funció de la posició ocupada i la valoració de la cursa d’acord a les següent regla:

  • 1er classificat: punts de valoració de la cursa
  • 2on classificat: 200 punts menys
  • 3r classificat: 300 punts menys
  • posteriors: el 4rt classificat rep 350 punts menys que el primer, el 5è 351 punts menys i així fins al darrer classificat

 

En el rànquing de la FBME de la Lliga Ultra els atletes s’ordenen de major a menor puntuació acumulada en les 4 millors curses de cada atleta, distingint entre les categories masculina i femenina.

A la classificació de la Lliga Ultra de Ranksports podreu trobar, a part de la puntuació acumulada i la classificació segons els criteris de la FBME (a les columnes M Pts FBME i Rank FBME), altres informacions com per exemple la categoria (Cat), la mitjana de les posicions en la general de les curses computables per a la Lliga Ultra (M Pos), la mitjana de les posicions per categoria de les curses computables per a la Lliga Ultra (M Pos Cat) i el número de curses acabades (#Fin). A més com a novetat també hi trobareu l’índex Ranksports que està en funció del temps oficial en les curses, no de la posició. L’índex Ranksports d’un atleta, per exemple en Joan, en una cursa es calcula d’acord a la següent fórmula:

Index den Joan = 100 * (temps del primer classificat / temps d’en Joan)

La virtut d’aquest índex és que té una interpretació molt senzilla. Per exemple, si en Joan té un índex de 60 vol dir que quan el primer va arribar, per en Joan havia passat el 60% del seu temps total de carrera. Per tant, com més proper a 100 sigui l’índex millor.

A la columna M Index Ranksports apareix la mitjana dels índex de cada atleta en les 4 millors curses de la Lliga Ultra i el Rank RS ordena els atletes d’acord a aquest índex.